ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่

ขอบคุณที่ท่านสนใจเป็นผู้ลงคะแนนเสียงของรัฐแคลิฟอร์เนีย!

ในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง ท่านได้ช่วยตัดสินใจในการเลือกว่าใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปของเรา ท่านแสดงความเห็นของท่านในเรื่องที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ออนาคตของรัฐและประเทศของเรา ทุกครั้งที่ท่านใช้สิทธิลงคะแนนเสียงอันมีค่าของท่าน ประชาธิปไตยของเราก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เป็นเรื่องง่ายที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเมื่อท่านมีเครื่องมือและข้อมูลพร้อม! ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของท่าน หรือท่านเคยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาแล้ว แต่ได้ย้ายที่อยู่และจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเลือกตั้ง

ที่นี่ ท่านสามารถสมัครในหน้าเว็บ ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือ กรอกใบสมัครลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในรูปแบบที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ ค้นหาหน่วยเลือกตั้งของท่านและทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถทบทวนสิทธิและความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ค้นหาคำตอบต่อคำถามต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และรับทราบข้อมูลประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วรัฐสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า

หากต้องการสมัครลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ให้เลือกหัวข้อ "สถานที่และวิธีลงคะแนนเสียง" แต่หากท่านต้องการลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งในเขตของท่านแทน บนหน้าเพจเดียวกันนี้จะแนะนำท่านเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องนำไปในกรณีที่ท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

สำนักงานเลขาธิการรัฐให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ผู้ลงคะแนนเสียงในภาษาอังกฤษ และอีกเก้าภาษา เลือกภาษา สเปนจีนฮินดูญี่ปุ่นเขมรเกาหลี,   ตากาล็อกไทย หรือ เวียดนาม หรือ เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายของหน้านี้

สำหรับความช่วยเหลือผู้ลงคะแนนเสียงในภาษาของท่าน โทรฟรีได้ที่ สายด่วนผู้ลงคะแนนเสียง

การให้ความรู้และการเข้าถึงของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ต้องการให้มีการกระจายข่าวเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไหม? โปรดดูที่ การให้ความรู้และการเข้าถึงของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voter Education and Outreach) เพื่อทราบวิธีที่ท่านสามารถเข้าร่วมกับเลขาธิการรัฐ Padilla และนายจ้างที่หลากหลาย องค์กรไม่หวังผลกำไรต่างๆ และนักการศึกษาทั่วรัฐที่กำลังทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย