การเลือกตั้งทั่วไปในแคลิฟอร์เนียปี 2024

  • วันสุดท้ายในการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 5 พฤศจิกายน 2024 คือวันที่ 21 ตุลาคม 2024
  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนของรัฐแคลิฟอร์เนียจะได้รับบัตรลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2024 นี้
  • สำนักงานการเลือกตั้งประจำเคาน์ตีของท่านจะส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2024
  • สถานที่หย่อนบัตรลงคะแนนเสียงจะเปิดให้หย่อนบัตรในวันที่ 8 ตุลาคม 2024
  • สามารถส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้ทางไปรษณีย์ สถานที่หย่อนบัตร หรือสำนักงานการเลือกตั้งประจำเคาน์ตีของท่าน
  • ศูนย์ลงคะแนนเปิดให้บริการสำหรับการลงคะแนนเสียงด้วยตนเองล่วงหน้าในเคาน์ตีทั้งหมดที่ใช้พระราชบัญญัติทางเลือกของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2024
  • บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ในวันเลือกตั้งหรือก่อนหน้านั้น และส่งถึงภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024

ขอบคุณที่ท่านสนใจเป็นผู้ลงคะแนนเสียงของรัฐแคลิฟอร์เนีย!

ในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง ท่านได้ช่วยตัดสินใจในการเลือกว่าใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปของเรา ท่านแสดงความเห็นของท่านในเรื่องที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ออนาคตของรัฐและประเทศของเรา ทุกครั้งที่ท่านใช้สิทธิลงคะแนนเสียงอันมีค่าของท่าน ประชาธิปไตยของเราก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เป็นเรื่องง่ายที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเมื่อท่านมีเครื่องมือและข้อมูลพร้อม! ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของท่าน หรือท่านเคยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาแล้ว แต่ได้ย้ายที่อยู่และจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเลือกตั้ง

ที่นี่ ท่านสามารถสมัครในหน้าเว็บ ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือ กรอกใบสมัครลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในรูปแบบที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ ค้นหาหน่วยเลือกตั้งของท่านและทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถทบทวนสิทธิและความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ค้นหาคำตอบต่อคำถามต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และรับทราบข้อมูลประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วรัฐสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า

หากต้องการสมัครลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ให้เลือกหัวข้อ "สถานที่และวิธีลงคะแนนเสียง" แต่หากท่านต้องการลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งในเขตของท่านแทน บนหน้าเพจเดียวกันนี้จะแนะนำท่านเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องนำไปในกรณีที่ท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

สำนักงานเลขาธิการรัฐให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ผู้ลงคะแนนเสียงในภาษาอังกฤษ และอีกเก้าภาษา เลือกภาษา สเปนจีนฮินดูญี่ปุ่นเขมรเกาหลี,   ตากาล็อกไทย หรือ เวียดนาม หรือ เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายของหน้านี้

สำหรับความช่วยเหลือผู้ลงคะแนนเสียงในภาษาของท่าน โทรฟรีได้ที่ สายด่วนผู้ลงคะแนนเสียง

การให้ความรู้และการเข้าถึงของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ต้องการให้มีการกระจายข่าวเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไหม? โปรดดูที่ การให้ความรู้และการเข้าถึงของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voter Education and Outreach) เพื่อทราบวิธีที่ท่านสามารถเข้าร่วมกับเลขาธิการรัฐ Padilla และนายจ้างที่หลากหลาย องค์กรไม่หวังผลกำไรต่างๆ และนักการศึกษาทั่วรัฐที่กำลังทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย