เพื่อขึ้นทะเบียนสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านต้อง: