ผู้ลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนีย (Thai)

 

Check My Voter Status

 

ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่

 

ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง