Hãy Ghi Danh BỎ PHIẾU

 

Để bắt đầu, hãy xem các điều kiện bỏ phiếu để biết quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu tại California hay không.

Cư dân tại California phải ghi danh bỏ phiếu ít nhất là 15 ngày trước Ngày Bầu Cử. Muốn biết về ngày này và những ngày hạn cuối quan trọng khác về bầu cử, hãy đến Ngày Bầu Cử và Tài Nguyên Trợ Giúp Bầu Cử.

Sau khi ghi danh, quý vị có thể bỏ phiếu trong tất cả các cuộc bầu cử tiểu bang và địa phương. Quý vị không cần ghi danh bỏ phiếu lại trừ phi quý vị dọn nhà sang địa chỉ mới, đổi tên hoặc đổi chính đảng của mình.

Làm thế nào để quý vị ghi danh bỏ phiếu trước ngày hạn cuối?

  • Hãy đến ghi danh cử tri trên mạng để điền đơn;
  • HOẶC
  • Lấy đơn ghi danh cử tri tại bất cứ văn phòng nào của Nha Lộ Vận, và hầu hết các bưu điện, thư viện công cộng và văn phòng chính quyền, hoặc xin đơn từ văn phòng bầu cử quận.

Muốn nhận đơn ghi danh cử tri do Tổng Thư Ký Tiểu Bang gửi qua đường bưu điện, hãy gọi đường dây hotline miễn phí cho cử tri tại số (800) 339-8163.

Tôi chứng minh căn cước của mình như thế nào khi ghi danh bỏ phiếu?

Đơn ghi danh cử tri hỏi số bằng lái xe hoặc thẻ căn cước California của quý vị, hoặc quý vị có thể dùng bốn số cuối của thẻ An Sinh Xã Hội. Nếu không có bằng lái xe, thẻ căn cước California hoặc thẻ An Sinh Xã Hội, quý vị có thể để trống chỗ đó. Viên chức bầu cử quận sẽ chỉ định một số sẽ được dùng làm số căn cước cử tri của quý vị.

Ai có thể ghi danh và bỏ phiếu ở đâu sau ngày hạn cuối?

Luật tiểu bang cho phép một số người ghi danh và bỏ phiếu ngay cả khi họ chưa hội đủ điều kiện cho đến sau ngày hạn cuối ghi danh cử tri.

  • Công dân mới.

Nếu quý vị sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ dưới 15 ngày trước kỳ bầu cử tới, quý vị có thể vẫn được ghi danh và bỏ phiếu. Muốn thế, quý vị phải đến văn phòng bầu cử quận bất cứ lúc nào trước khi phòng phiếu đóng cửa vào Ngày Bầu Cử. Quý vị phải đem theo bằng chứng cho thấy quý vị có quốc tịch Hoa Kỳ và ký vào một mẫu nói rằng quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu tại California.

Hãy liên lạc với văn phòng bầu cử quận để biết thêm chi tiết.

  • Cư dân mới tại tiểu bang

Nếu quý vị hội đủ tất cả các điều kiện bỏ phiếu khác tại California nhưng trở thành cư dân tại California dưới 15 ngày trước kỳ bầu cử tới, quý vị có thể vẫn được ghi danh và bỏ phiếu. Muốn thế, quý vị phải đến văn phòng bầu cử quận ít nhất là bảy ngày trước Ngày Bầu Cử. Quý vị phải ký vào một bản tuyên thệ nói rằng mình hội đủ điều kiện bỏ phiếu tại California và chưa bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó tại bất cứ tiểu bang nào khác. Sau đó quý vị chỉ có thể bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống.

Hãy liên lạc với văn phòng bầu cử quận để biết thêm chi tiết.

Check My Voter Status