เลขาธิการรัฐจัดหาคู่มือข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการในรูปแบบเสียงในภาษาอังกฤษ สเปน จีน ฮินดู ญี่ปุ่น เขมร เกาหลี ตากาล็อก ไทย และเวียดนาม

หากต้องการสั่งคู่มือข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเวอร์ชันตัวอักษรขนาดใหญ่ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วคลิกปุ่ม “ส่ง”

หากท่านต้องการ ท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์มและส่งทางไปรษณีย์ไปที่

  • Elections Division
  • Secretary of State
  • 1500 11th Street, 5th Floor
  • Sacramento, CA 95814
ข้อมูลติดต่อ
You have 300 characters left.
You have 300 words left.

หมายเหตุ: ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อการพิมพ์จำนวนมากไปยังตู้ ไปรษณีย์ได้

You have 300 characters left.
You have 300 characters left.

ตัวอย่าง: (111) 222-3333

ตัวอย่าง:(111) 222-3333

ส่งคู่มือข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (Voter Information Guide หรือ VIG) เวอร์ชันตัวอักษรขนาดใหญ่สำหรับการเลือกตั้งต่อไปนี้ เลือกทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง:


คู่มือฉบับพิมพ์ตัวอักษรใหญ่
Please wait...