ใครบ้างที่ลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียได้

เพื่อขึ้นทะเบียนสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านต้อง: