ใครบ้างที่ลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียได้การที่จะลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียได้นั้น คุณต้อง:
ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่
ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่