การขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเริ่มต้นโดยการอ่านข้อกำหนดในการลงคะแนนเสียง ข้อกำหนดในการลงคะแนนเสียง

ชาวแคลิฟอร์เนียต้องขึ้นทะเบียนอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเลือกตั้งจึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ สำหรับวันที่นี้และกำหนดเวลาสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โปรดไปที่ วันที่เลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง

เมื่อคุณขึ้นทะเบียนแล้ว คุณสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั้งหมดของรัฐและท้องถิ่นได้ คุณไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนอีก เว้นเสียแต่ว่าคุณจะย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนพรรคการเมืองที่คุณชอบ

คุณจะขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงให้ทันกำหนดเวลาได้อย่างไร

ถ้าต้องการให้เลขาธิการของรัฐส่งใบสมัครการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงถึงคุณทางไปรษณีย์ โปรดโทรศัพท์ถึงศูนย์สายด่วนผู้ลงคะแนนเสียงที่หมายเลขโทรฟรี (855) 345-3933

ฉันจะพิสูจน์ตัวฉันได้อย่างไรเมื่อขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง

ใบสมัครการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงจะขอหมายเลขใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวรัฐแคลิฟอร์เนียของคุณ หรือคุณจะใช้เลขสี่ตัวสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมของคุณก็ได้ ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่ บัตรประจำตัวรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือบัตรประกันสังคม คุณสามารถทิ้งช่องนั้นว่างเอาไว้ได้ เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณจะกำหนดหมายเลขหนึ่งให้แก่คุณ เพื่อให้คุณใช้ในการระบุว่าคุณเป็นผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

ใครบ้างที่สามารถขึ้นทะเบียนและลงคะแนนเสียงได้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาไปแล้ว

กฎหมายของรัฐอนุญาตให้คนบางคนขึ้นทะเบียนและลงคะแนนเสียงได้ แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์จนกว่ากำหนดเวลาการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงจะผ่านไปแล้วก็ตาม

ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่
ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่