ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่ขอบคุณที่คุณสนใจที่จะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย!

ในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง คุณเป็นคนช่วยตัดสินว่าใครจะนำเรา คุณแสดงความคิดเห็นของคุณในประเด็นสำคัญ ๆ ที่มีผลต่ออนาคตของรัฐและประเทศของเรา ทุกครั้งที่คุณใช้สิทธิ์อันมีค่ายิ่งของคุณในการลงคะแนนเสียง ระบอบประชาธิปไตยของเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

คุณสามารถหาแบบฟอร์มและข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็น เพื่อเป็นผู้ลงคะแนนเสียงของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเลือกจากหัวข้อที่อยู่ทางซ้ายมือของหน้านี้

ถ้าคุณไม่เคยลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียมาก่อน หรือย้ายที่อยู่หลังจากที่คุณลงคะแนนเสียงครั้งที่แล้ว กรุณาเลือก "การขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง"

ในการสมัครขอลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ เลือก "สถานที่และวิธีลงคะแนนเสียง" ถ้าคุณต้องการลงคะแนนเสียงที่หน่วยลงคะแนนเสียงในท้องที่ของคุณ หน้าเดียวกันนั้นจะบอกคุณว่าต้องนำอะไรไปบ้างเมื่อคุณลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรก

ถ้าต้องการความช่วยเหลือสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงในภาษาของคุณ โปรดโทรศัพท์ถึง ศูนย์สายด่วนสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง ตามหมายเลขโทรฟรีหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง


Add This Button to your Website!

Election Information button. My Voice. My Choice. My Vote.

Visit our help page to find out how!

ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่
ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่


เพิ่มปุ่ม
เหล่านี้ลงใน
เว็บไซต์ของคุณ! คลิกที่แต่ละปุ่ม
เพื่ออ่านรายละเอียด
Add these
buttons to your
website! Click on each
button to find out how.


New Voters

New Voters - Spanish

New Voters - Chinese

New Voters - Hindi

New Voters - Japanese

New Voters - Khmer

New Voters - Korean

New Voters - Tagalog

New Voters - Thai

New Voters - Vietnamese